Změny českých sazeb DPH od 1. 1. 2024

Co se od 1.1.2024 mění (hlavní body)?

 1. Snížení počtu sazeb DPH ze tří na dvě:
  1. základní 21%,
  2. snížená 12% – ta nahrazuje zrušené sazby 10 a 15 %.
 2. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené sazby do základní sazby DPH.
 3. Snížení sazby DPH pro knížky z 10 % na 0 % (nově to tedy bude osvobozené plnění, ř. 26).
 4. Základní sazba DPH zůstává na 21 %.

Jak provést změnu sazby u FAPI produktů již teď?

Nově můžete při vytváření nebo úpravě produktu nastavit i budoucí sazbu DPH, která se automaticky uplatní od 1.1.2024.

Jděte do Prodej > Produkty a v úpravě produktu zadejte do políčka Sazba DPH od 1.1.2024 novou sazbu DPH, která se má začít od používat. FAPI automaticky zajistí migraci tak aby se od 1.1.2024 00:00 faktury vystavily s novou sazbou DPH.


Například změna sazby u produktu s 15% sazbou DPH na 12% od 1.1.2024 bude v detailu produktu nastavena takto:

Nastavení budoucí sazby DPH

Pro české subjekty plátce DPH.

Všechny produkty, které jsou aktuálně s sazbě DPH 15 % nebo 10 % budou od 1.1.2024 automaticky převedené na 12 % sazbu DPH. Pokud váš produkt již nespadá do snížené sazby DPH. Nastavte si "Sazbu DPH od 1.1.2024" na 21 % jinak budou nově vystavené doklady se špatnou sazbou DPH.

Změna sazby DPH u knížek, časopisů, tištených novin a periodika

Toto nastavení se týká těch FAPI účtů, které prodávají do Česka v režimu OSS. Tedy typicky podnikatelé usazení v EU, kteří prodávají spotřebitelům v Česku.

Od 1.1.2024 jsou tištené knížky i e-booky osvobozeny od DPH, tedy jejich sazba bude od 1.1.2024 nově 0 %.

Kdežto časopisy, noviny a periodika budou stále spadat do snížené sazby DPH, tedy 12 %.

Ve FAPI jsme proto vytvořili zcela nový typ produktů pro správné rozdělení a správnou fakturaci, jedná se o:

 • tištené knížky (0 %),
 • e-booky (0 %),
 • časopisy, noviny a periodika jak tištené tak elektronické ( 12 %).

Toto nové členění zajistí správné zdanění jednotlivých typů plnění v souladu s novými sazbami DPH od 1.1.2024.

Nové typy produktů ve FAPI

Ve FAPI jsme rozšířili naši nabídku o nové typy produktů:

 • Knížky
  • Tištěné knížky
  • Elektronické knížky
 • Časopisy, noviny a periodika
  • Tištěné časopisy, noviny a periodika
  • Elektronické časopisy, noviny a periodika

Pro knížky, jak tištěné, tak elektronické, se od 1.1.2024 bude uplatňovat 0% sazba DPH v rámci OSS.Obdobně to platí i pro časopisy, noviny a periodika, kde se bude uplatňovat 12% sazba DPH v rámci OSS.

Pro co nejhladší postup:

 1. zjistěte zda náhodou váše zboží čí služba nově nespadá pod jinou sazbu DPH
 2. zkontrolujte sazbu DPH u produktů ve FAPI a nastavte správnou budoucí sazbu DPH

Pro externí napojení/vlastní implementace API/aplikace třetích služeb

Požadavky na vytvoření objednávky nebo faktury pomocí API, nijak FAPI nekontroluje a vystaví doklad dle požadavku API. Proto je potřeba obrátit se na dodavatele propojení, aby od 1.1.2024 také odesílal správné sazby DPH u položek faktury. Aby nedošlo k vystavení dokladu se špatnou sazbu DPH.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás