Lifehack úpravy pro prodejní formulář 1. Přejmenování textu platební metody Dobírka

Nahraďte text uvnitř uvozovek -> nový název platební metody dobírka -> novým názvem, třeba Doběrečné.

Kód pro "dlaždice":

<script>
 window.onload = function() {
  let element = document.querySelector('.f-collect-on-delivery');
  if (element && element.textContent.includes("Dobírka")) {
   element.textContent = element.textContent.replace("Dobírka", "nový název platební metody dobírka");
  }
 };
</script>

Skript se vkládá na stránku, ve které je prodejní formulář, u kterého chcete přejmenování Dobírky provést.

Kód pro "přepínače":

Ukázka změny názvu platební metody "Twisto" na "Cvičím ihned, platím za 30dní".

<script>
  window.onload = function () {
    let element = document.querySelector('.f-wire-later-twisto');
    if (element && element.textContent.includes("Twisto")) {
      let divElement = element.querySelector('div').querySelector('div')
      divElement.textContent = divElement.textContent.replace("Twisto", "Cvičím ihned, platím za 30dní");
    }
  };
</script>
 1. Doplnění dlaždice Bankovní převod o další text

Výchozí text Bankovní převod se nahradí novým textem mezi posledními uvozovkami - "Bankovní převod s QR kódem". Pro zalomení řádku mezi "Bankovní převod" a "s QR kódem" je potřeba použít nezalomitelné mezery a jednotlivá slova ... s+QR+kódem ... oddělit speciálním znakem.

<script>
 window.onload = function() {
  let element = document.querySelector('.f-wire');
  if (element && element.textContent.includes("Bankovní převod")) {
   element.textContent = element.textContent.replace("Bankovní převod", "Bankovní převod s QR kódem");
  }
 };
</script>


 1. Zvětšení písma chybových hlášek v prodejním formuláři

Kód se vkládá do stránky, ve které je prodejní formulář u kterého chcete provést změnu. Upravuje specificky pouze velikost červených textů chybových hlášek.

Hodnotu 1.5em můžete přepsat na jiné číslo, např. 2em nebo 1.2 em.

<style>
 .f-text-red-600 {
 font-size: 1.5em !important;
}
</style>

 1. Změna textu chybové hlášky u nezaškrnutých obchodních podmínek

Text si lze libovolně přepsat na jiný. Script se vkládá na stránku, ve které je prodejní formulář, u kterého chceme docílit změny.

<script>
 // Vytvoření instance MutationObserver
let observer = new MutationObserver((mutationsList, observer) => {
  // Projděte všechny mutace, které byly zaznamenány
  for(let mutation of mutationsList) {
    // Pokud byla přidána nová uzlová hodnota (textContent)
    if(mutation.type === 'childList') {
      let spanElement = document.querySelector('.f-text-red-600.f-text-xs.f-mt-1 span');

      // Zkontrolujte, zda existuje element <span> a zda obsahuje v jednoduchých uvozovkách definovaný text, který chceme přepsat

      if(spanElement && spanElement.textContent.trim() === 'Musíte sa oboznámiť s obchodnými podmienkami.') {

//následující text v jednoduchých uvozovkách nahrazuje původní text

        spanElement.textContent = 'Je potrebné oboznámiť sa s obchodnými podmienkami.';
        // ukončení sledování mutací, jakmile je text aktualizován
        observer.disconnect();
      }
    }
  }
});

// Nastavení konfigurace observeru
let config = { childList: true, subtree: true };

// Spuštění observeru na celém dokumentu
observer.observe(document, config);
</script>

 1. Přidání popisku produktu do prodejního formuláře

Nejprve je potřeba získat identifikátor produktu z prodejního formuláře.

Poté jej vložit do scriptu níže.

Dále je potřeba nechat si vygenerovat HTML kódy a nahradit hodnotu TEXT za tento kód.

A v poslední řadě vložit tento kód do stránky s formulářem.

Video návod:

<script>
(function () {
  // Upravte třídu, která se nachází na elementu, kam chcete přidat popisek produktu
  let element = document.querySelector('.fapi-product-XXX');

  // Vložte text mezi '' místo hodnoty TEXT, a nahraďte je popiskem produktu, který se má zobrazit
  let text = 'TEXT';

  //Dále neupravujte

  if (!element) {
    console.log('Element not found!');

    return;
  }

  let label = element.querySelector('label');
  let additionalText = document.createElement('div');
  additionalText.innerHTML = text;
  label.appendChild(additionalText);
})();
</script>
 1. Změna názvů sekcí prodejního formuláře

V proměnné 'names' se nachází nové názvy sekcí, které si můžete upravit dle potřeby.

<script>
	window.onload = function() {
        //Zde změňte názvy sekcí
		var names = {
			items: 'Položky a ceny',
			miniUpsell: 'Speciální nabídka',
			basicData: 'Fakturační údaje',
			customFields: 'Doplňující informace',
			shippingMethods: 'Způsob doručení',
			paymentMethods: 'Způsob platby',
			result: 'Shrnutí objednávky',
		};

		var elements = [];
		var form = document.getElementsByClassName('fapi-order-form')[0];

		elements['items'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-items')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild.firstChild;
		elements['miniUpsell'] = form.getElementsByClassName('order-bump')[0]?.firstChild.firstChild;
		elements['basicData'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-basic-data')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild;
		elements['customFields'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-custom-fields')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild;
		elements['shippingMethods'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-shipping-methods')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild;
		elements['shippingMethods'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-shipping-methods')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild;
		elements['paymentMethods'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-payment-methods')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild;
		elements['result'] = form.getElementsByClassName('fapi-form-result')[0]?.firstChild.firstChild.firstChild;

		for (var key in elements) {
			if (elements[key] !== undefined && names[key] !== undefined) {
				elements[key].innerHTML = names[key];
			}
		}
	};
</script>
 1. Skrytí možnosti nakupovat na firmu
<script>
 window.onload = function() {
  let elements = document.querySelectorAll('[name$="-show_full_form.name"]');
  elements.forEach(function(element) {
    element.parentElement.style.display = "none";
  });
 };
</script>

Skript se vkládá na stránku, ve které je prodejní formulář, u kterého chcete skrýt možnost nakoupit na firmu.


 1. Zobrazit pouze platební metodu twisto a všechny ostatní skrýt

Funguje pro prodejní formulář s platebními metodami jako radio buttony.

<script>
  window.onload = function () {
    let elements = document.querySelectorAll('input[name="payment_type"]');

		for (let i = 0; i < elements.length; i++) {
			if (elements[i].parentNode.classList.contains('f-wire-later-twisto') || elements[i].parentNode.classList.contains('f-wire-part-twisto')) {
				continue;
			}

			elements[i].parentNode.parentNode.style.display = "none";
		}
  };
</script>

 1. Skrytí platebních metod (dlaždice)

Pomocí toho scriptu můžeme skrýt jakokouliv platební metodu z prodejního formuláře, v případě že jsou platební metody zobrazený jako dlaždice.

<script>
  window.onload = function () {
    let selectors = ['.f-wire-later-skippay', '.f-wire-platimpak', '.f-wire-part-skippay', '.f-wire-later-twisto', '.f-wire-twisto'];

    for (let i = 0; i < selectors.length; i++) {
     document.querySelectorAll(selectors[i]).forEach(function (element) {
       element.parentNode.remove();
     });
    }
  };
</script>

Popis:

'.f-wire-later-skippay' - je selector podle kterého se najde platební metoda a smaže se z formuláře

Selector najde tak že kliknete pravým tlačítkem na dlaždici, vyberete možnost prozkoumat/inspect.

A v kódu poté naleznete selector. Tento select doplňte do seznamu. Viz screenshot.

 1. Předvybrání platební metody dobírka

Pokud chcete předvybrat platební metodu dobírkou, vložte k prodejnímu fomruláři tento script.

<script>
  window.onload = function () {
    let element = document.querySelector('.f-collect-on-delivery');
    if (element) {
      element.click();
    }
  };
</script>
Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás