Propojení FAPI a SmartEmailingu

Velmi důležitou a přínosnou vlastností FAPI je možnost spolupráce s dalšími aplikacemi. Typickým příkladem takové spolupráce je zápis kontaktních údajů vyplněných v objednávce do seznamu kontaktů aplikace SmartEmailing. Tímto způsobem můžete např. po zaplacení objednávky přenést e-mailovou adresu zákaznika do SmartEmailingu, odkud se automaticky odešle e-mail formou smart kampaně.

Při spolupráci dvou aplikací se ovládající aplikace (FAPI) přihlašuje do ovládané aplikace (SmartEmailing) pomocí speciálního přístupového údaje, tzv. API klíče.

Nastavení propojení FAPI a SmartEmailingu

Pokud chcete ve FAPI využívat automatický přenos kontaktních údajů do aplikace SmartEmailing, je nutné nejprve obě aplikace propojit.

Ve FAPI v nabídce Nastavení - Propojení aplikací stiskněte tlačítko Upravit u položky SmartEmailing a na následující stránce vyplňte potřebné přístupové údaje:

  • PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA - vyplňte základní část URL adresy, na níž běží váš účet SmartEmailingu (pro poslední verzi aplikace SmartEmailing je to app.smartemailing.cz).
  • UŽIVATELSKÉ JMÉNO - vyplňte své uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete do SmartEmailingu.
  • API KLÍČ - vyplňte tzv. API klíč, který vygenerujete v aplikaci SmartEmailing v nabídce Můj účet - API klíče.

Z bezpečnostních důvodů se API klíč zobrazí pouze bezprostředně po vygenerování. Při pozdější návštěvě stránky  Můj účet - API klíče již API klíč v čitelné podobě nelze získat.

Po vložení správných přístupových údajů a uložení nastavení pomocí tlačítka Uložit nastavení se na stránce Propojení aplikací objeví u položky SmartEmailing ve sloupci Stav spojení text Připojeno.

Zápis a odebrání kontaktních údajů do/ze SmartEmailingu

Automatické přidání, resp. odebrání kontaktních údajů uvedených v objednávce do/z vybraného seznamu SmartEmailingu nastavíte v prodejním formuláři na záložce Akce. Použijte k tomu akci přidat kontakt do SmartEmailingu, resp. odebrat kontakt ze SmartEmailingu.