Přecházím na plátcovství DPH (nebo naopak), co mám vše upravit/nastavit?

Při změně podnikatele z neplátce na plátce DPH ve FAPI proveďte následující úpravy v nastavení. Dodržujte prosím přesné pořadí kroků:

Pokud přecházíte z plátce DPH na neplátce, je postup stejný, pouze jej provádíte v opačném pořadí. Tedy 1. krok v Nastavení fakturace provedete až jako poslední.

1) V  Nastavení > Nastavení fakturace je třeba vyplnit všechny nové údaje, které se vztahují k DPH:

  • určení typu plátce (identifikovaná osoba nebo plátce DPH),
  • nově přidělené identifikační číslo pro účely DPH,
  • způsob rekapitulace DPH,
  • upřednostňovaný způsob fakturace v zemích EU.

2) U všech aktivních produktů v sekci Prodej > Produkty je nutné aktualizovat toto nastavení:

  • nová cena po změně na plátce DPH,
  • určení zda je cena s nebo bez DPH,
  • určení tuzemské sazby DPH,
  • zkontrolovat nastavení Typu produktu.

3) Upravit všechny dosud nezaplacené zálohové faktury (včetně faktur po splatnosti) a doplnit k nim novou položku Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Jinak zde bude stále na vystaveném dokladu zobrazeno "Neplátce DPH". A doplnit ke všem produktům sazbu DPH případně upravit cenu. 

4) Stejným způsobem upravit všechny šablony pravidelných faktur a doplnit k nim DUZP. A doplnit ke všem produktům sazbu DPH případně upravit cenu. 

5) V případě, kdy plátcovství doplňujete se zpožděním (tedy jste už plátci X dní, ale některé doklady už jsou v mezičase zaplacené), je nutné upravit i již vystavené zálohové faktury a následně vystavené faktury podle bodu 3.

Pozor: Změna ceny produktu se promítne jen do nových prodejů novým zákazníkům. Vaše stávající doklady a šablony pravidelných faktur, které vznikly ještě za neplátce DPH se zpětně samy nezmění.

Případné úpravy cen produktů a režimů a sazeb DPH je na již vystavených dokladech a šablonách pravidelných faktur potřeba udělat ručně.

Upozornění: S přechodem na plátce DPH můžete rozhodnout o nové ceně tak, že zachováte původní ceny jako nové ceny vč. DPH, nebo původní ceny o nově placenou DPH navýšíte. Toto rozhodnutí má zásadní vliv na ekonomiku Vašeho podnikání.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.