Přecházím na plátcovství DPH (nebo naopak), co mám vše upravit/nastavit?

Pokud Vám vznikla tato (ne)milá povinnost, v rámci FAPI je třeba udělat následující:

1) V  Nastavení - Nastavení fakturace je třeba správně nastavit DPH.

2) U všech produktů v sekci Prodej - Produkty nastavit DPH (a zkontrolovat nastavení Typ produktu)

3) Upravit vytvořené nezaplacené/nestornované  zálohové faktury a doplnit DUZP (Datum zdanitelného plnění). Jinak zde bude stále na vystaveném dokladu zobrazeno "Neplátce DPH"

4) Upravit šablony pravidelných faktur stejně jako v předchozím bodu

5) je-li třeba zpětně (jsem plátce už X dní, ale některé doklady již byly zaplacené), upravit vystavené zálohové faktury a vystavené faktury dle bodu 3

Upozornění: Nezapomeňte zvážit finální cenu produktů po úpravě DPH. Můžete se rozhodnout cenu zachovat či o DPH navýšit. Může to mít zásadní (někdy i fatální) vliv na ekonomiku Vašeho podnikání.