Přecházím na plátcovství DPH (nebo naopak), co mám vše upravit/nastavit?

Při změně podnikatele z neplátce na plátce DPH ve FAPI proveďte následující úpravy v nastavení. Dodržujte prosím přesné pořadí kroků:

Pokud přecházíte z plátce DPH na neplátce, je postup stejný, pouze jej provádíte v opačném pořadí. Tedy 1. krok v Nastavení fakturace provedete až jako poslední.

1) V  Nastavení > Nastavení fakturace je třeba vyplnit všechny nové údaje, které se vztahují k DPH:

  • určení typu plátce (identifikovaná osoba nebo plátce DPH),
  • nově přidělené identifikační číslo pro účely DPH,
  • způsob rekapitulace DPH,
  • upřednostňovaný způsob fakturace v zemích EU.

2) U všech aktivních produktů v sekci Prodej > Produkty je nutné aktualizovat toto nastavení:

  • nová cena po změně na plátce DPH,
  • určení zda je cena s nebo bez DPH,
  • určení tuzemské sazby DPH,
  • zkontrolovat nastavení Typu produktu.

3) U všech doprav aktualizovat nastavení:

  • nová cena po změně na plátce DPH,
  • určení zda je zadaná cena dopravy s nebo bez DPH.

4) Upravit všechny dosud nezaplacené zálohové faktury (včetně faktur po splatnosti) a doplnit k nim novou položku Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Jinak zde bude stále na vystaveném dokladu zobrazeno "Neplátce DPH". A doplnit ke všem produktům sazbu DPH případně upravit cenu. 

5) Stejným způsobem upravit všechny šablony pravidelných faktur a doplnit k nim DUZP. A doplnit ke všem produktům sazbu DPH případně upravit cenu. 

6) V případě, kdy plátcovství doplňujete se zpožděním (tedy jste už plátci X dní, ale některé doklady už jsou v mezičase zaplacené), je nutné upravit i již vystavené zálohové faktury a následně vystavené faktury podle bodu 4.

7) V prodejních formulářích, v kroku 6 Vzhled > Zobrazit částky - vyberte zda se budou zobrazovat nakupujícím částky včetně nebo bez DPH.

Pozor: Změna ceny produktu se promítne jen do nových prodejů novým zákazníkům. Vaše stávající doklady a šablony pravidelných faktur, které vznikly ještě za neplátce DPH se zpětně samy nezmění.

Případné úpravy cen produktů a režimů a sazeb DPH je na již vystavených dokladech a šablonách pravidelných faktur potřeba udělat ručně.

Upozornění: S přechodem na plátce DPH můžete rozhodnout o nové ceně tak, že zachováte původní ceny jako nové ceny vč. DPH, nebo původní ceny o nově placenou DPH navýšíte. Toto rozhodnutí má zásadní vliv na ekonomiku Vašeho podnikání.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás