Zrušení automatických/opakovaných plateb

Ttoto je možné zatím jen ručně přes administraci - "zneaktivnění" šablony pravidelných plateb na detailu klienta: