Uplatnění slevy u opakovaných plateb

V případě založení opakované platby včetně zadané slevy by se tato sleva neustále opakovala i v opakovaných platbách, jelikož dochází k jejímu založení do šablony opakovaných plateb.

Pokud již na další opakované platby dávat slevu nechcete, řešení této situace je závislé na typu slevy.

Zrušení pevné slevy (Pevná částka) v dalších opakovaných platbách
Toto je bohužel třeba udělat ručně, tedy po zaplacení první zálohové faktury jít to šablony pravidelných faktur  (najdete na detailu klienta) a zde slevu odebrat.

Zrušení procentní slevy v dalších opakovaných platbách
Zde lze využít záměnu položky u 2. a další fakturace na nastavení prodejního formuláře v části  PRAVIDELNÁ FAKTURACE:

Nastavte takto:
Mějme tedy v prodejním formuláři, položku kurz. Na tento kurz se dá uplatnit sleva 10%, pomocí slevového kódu, který u formuláře máme nastavený. 

Aby jsme zajistili, že se sleva bude vztahovat pouze na první nákup tohoto kurzu. Tedy u 2. a další pravidelné faktury se již sleva na kurz nebude uplatňovat. Využijeme k tomu funkci "Nahradit položku v 2. a další pravidelné faktuře", kde stačí nastavit aby se nám produkt kurz nahradil znova na produkt kurz. Tato funkce zapříčíní to, že v momentě kdy nám klient objedná a v prodejním formuláři použije slevový kód a uplatní slevu na kurz, tato funkce hned po vystavení první faktury, tuto položku kurz z faktury smaže, tedy tu položku na kterou je uplatněná sleva. A vloži do faktury "čistou" položku kurz bez slevy.